counter create hit

مطالب مرتبط:

فکر می کنم در مورد سوریه و همکاری نظامی بین روسیه و ایران است.

مذاکره درباره وضعیت سوریه و همکاری های نظامی ایران و روسیه

گزارش حوزه دفاع و امنیت-گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران ؛ ژنرال "والری rassimov" رئیس ستاد ارتش روسیه صبح امروز در دیدار با schorem بیکر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کشور ما در حالی که او با ابراز رضایت از سطح همکاری های دفاعی - نظامی دو کشور است. او گفت: در سفر خود به ایران آماده است من در مورد دو موضوع با یکدیگر تفکر است که وضعیت کنونی در سوریه و همچنین از نظامی و ویژگی های همکاری ایران و روسیه این موضوعات را شامل خواهد شد. وی با اشاره به بیکاری ارتش جهان در روسیه گفت: در این مسابقات همه شرکت کنندگان توانایی های ورزشی و نظامی نشان داد که شرکت کنندگان جالب بودند. ایران باقر نیز در این نشست گفت: من دعوت شده بود در مراسم اختتامیه مسابقات قهرمانی جهان از حضور نظامی پیدا کنم اما این گروه نیست. امیدوارم که در فرصت مناسب به مسکو برای مذاکره با هر یک از دیگر. پایان پیام/